KurzusokÍgy dolgozunk

Támogatónk:

mora logo s

AZ ÁSZ DRÁMAISKOLA KURZUSAI

A 2018/19-es tanévet lezártuk.
A 2019/2020-as tanév kutzusait augusztus 20-án hirdetjük meg!
Itt a 2018/19-es tanévünkről olvashatsz. Következő tanévünk is ehhez hasonlóan épül majd fel!

ÁSZ DRÁMAISKOLA 2018/19 TANÉV

sz dramaiskola vizsga 2018021

  KORHATÁR: 

13 éves kortól!

LÉTSZÁM:

Csoportonként:  max. 24 fő.

Az ÁSZ DRÁMAISKOLÁBAN nincs felvételi. Egyetlen feltétel van: szeress játszani!

KURZUSOK

FELVÉTELI KURZUS DÉLELŐTT

A kurzus két 135 perces modulból áll. Azoknak a diákoknak indítjuk a kurzust, akik már elvégezték a drámaiskola kezdő csoportját, és idén felvételiznek színész szakra. Új diák akkor veheti fel ezt a kurzust, ha jelentkezik a felvételi csoportba. Új diáknak  FELVÉTELI KURZUS választása esetén kötelező a DÉLUTÁNI KEZDŐ KURZUSRA is beiratkoznia!

Kurzusvezetők: Balázs Ágnes és Gáspár András

sz dramaiskola vizsga 2018071

Balázs Ágnes

A kurzus során a szakmai képzésen túl azokat a képességeidet fejlesztjük majd,amelyek hozzásegíthetnek egy idegileg és fizikailag megterhelő helyzet – a felvételi – sikeres megoldásához.  Önismereti gyakorlatok segítenek majd abban, hogy megtaláld magad egy-egy vers és monológrészlet mögött, és ezáltal hitelesen add elő a saját magad által összeállított anyagodat. A munka során a művészi beszédre, helyzetgyakorlatok építésére, ritmus- és improvizációs gyakorlatokra és az év második felében a felvételi anyagra fókuszálunk.

Gáspár András

A kurzus első óráin drámajátékokon és helyzetgyakorlatokon keresztül tágítjuk önnön határainkat,  majd az elmúlt évhez hasonlóan 6 foglalkozáson más-más drámaíróval  (Mrozek, Dürrenmatt, H.Pinter, F.G.Lorca, Molnár Ferenc, Tasnádi István) és műveikből vett jelenetekkel dolgozunk. (Ezeken a kurzus napokon a két csoportvezető 3-3 alkalommal, felváltva vezeti a kurzust.) A diákok hármas csapatokban prezentációt tartanak egy-egy szerzőből, majd a prezentációkat követően mindegyikük pár oldalas jelenetet rendez csoportársainak, a kurzusvezetővel egyetemben. Ezeket a jeleneteket a többiek az adott kurzusnapon kapják meg, azaz kb. 3 órájuk van arra, hogy rendezőjük segítsével értelmezzék és színpadra állítsák a jelenetet, valamint megtanulják a jelenet szövegét. A  felkészülést követően az elkészült 4-5 perces jeleneteket a csapatok bemutatják egymásnak, majd szakmai megbeszélés keretében elemzik az elvégzett munkát. Kemény, de nagyon hasznos munka, hasonló feladattal a felvételi 2. és 3. fordulóján is találkozhatsz. Az év második felében a felvételi anyagok verseivel és monológjaival dolgozunk.

VIZSGA: JELENETEK ÉS FELVÉTELI ANYAG

HALADÓ KURZUS DÉLELŐTT

A kurzus két 135 perces modulból áll, egy zenés és egy prózai elemből. Azok a diákok jelentkezhetnek, akik elvégezték az ÁSZ DRÁMAISKOLA kezdő kurzusát.

Kurzusvezetők: Balázs Ágnes és Gáspár András

sz dramaiskola vizsga 2018131 

Balázs Ágnes

KAPCSOLATOK 

Emberi kapcsolatainkról szabadon kortárs szezők műveinek felhasználásával. Kortárs szerzők művein keresztül az emberi kapcsolatokról gondolkodunk.A felhasznált szövegek lehetőséget adnak arra, hogy szabadon használva kreativitásunkat mi magunk írjunk jelenetet, és arra is, hogy a szövegeket értelmezve megtanuljunk hitelesen tolmácsolni egy-egy verset, monológot vagy színdarabrészletet.

VIZSGA: JELENETFÜZÉR AZ ÉV FOLYAMÁN KÉSZÍTETT JELENETEKBŐL

Gáspár András

NAGY UTAZÁS - KREATÍV ZENÉS JÁTÉK

Ismerkedés a zenés színházi gondolkodással. Kreatív zenés jelenetépítések kortárs - a dalok megszólaltatásához nagyobb zenei előképzettséget nem igénylő -, ismert melódiák felhasználásával. A kurzus során a színpadi ritmus, tempó fontosságát is megtapasztalhatják a diákok és a tapasztalatokat hasznosítjuk  prózai és drámai szövegekkel folytatott munka során is. A kurzusnak nem alapfeltétele az énektudás. A kurzus játékos tematikája segít abban, hogy az énekléssel kapcsolatos gátakat és félelmeket is feloldják önmagukban a diákok.

VIZSGA: ELŐADÁS AZ ÉV FOLYAMÁN KÉSZÍTETT ZENÉS HELYZETGYAKORLATOKBÓL

 

KEZDŐ KURZUS DÉLUTÁN

A kurzus két modulból áll, egy 180 perces és egy 90 perces modulból

Kurzus- és tréningvezetők Balázs Ágnes és Gáspár András

sz dramaiskola vizsga 2018051    

Balázs Ágnes és Gáspár András

SZÍNÉSZMESTERSÉG ALAPJAI

A kurzust azoknak a diákoknak indítjuk, akik még nem vettek részt Ász drámaiskolai képzésen. Önismereti-kreatív-improvizációs- beszéd és jelenetépítéssel kapcsolatos gyakorlatokon  keresztül kialakítjuk azt a közös színházi nyelvet, amely lehetővé teszi, hogy a diákok kiépíthessék önmagukban annak a színházi  gondolkodásnak az  alapjait, amelyre  a későbbiekben magabiztosan építhetnek a drámaiskola képzés egyéb kurzusain, vagy más képzési intézményekben. Célunk nem elsősorban a színművészeti egyetemekre történő felkészítés, hanem sokkal inkább  a kreatív gondolkodás ösztönzése, de lehetőséget biztosítunk képzésünk keretei között az egyetemi felkészülésre is.

Az előjelentkezések magas száma miatt terveink szerint két csoportban képezzük a diákokat. Mindkét csoportnak lesz egy projektvezetője (Balázs Ágnes/Gáspár András), aki minden alkalommal 180 percen keresztül dolgozik a csoporttal. Az alapmodult követően, 75 percben, a két csoport összevontan dolgozik majd egyik héten az egyik, másik héten a másik csoportvezetővel intenzív színésztréning keretében, melynek tematikája a részletes programban, alább olvasható.

VIZSGA: HELYZETGYAKORLATOK, BESZÉD, IMPROVIZÁCIÓ

HALADÓ KURZUS DÉLUTÁN

A kurzus két modulból áll, egy 180 perces és egy  90 perces modulból. Azok a diákok jelentkezhetnek erre a kurzusra, akik elvégezték az ÁSZ DRÁMAISKOLA kezdő évfolyamát.

Kurzusvezető: Dékány Barnabás

Tréningvezetők: Balázs Ágnes és Gáspár András

sz dramaiskola vizsga 2018031

Dékány Barnabás

SZÍNHÁZCSINÁLÓK MŰHELYE

A diákok a 180 perces kreatív színházi kurzus keretén belül projketvezetőjükkel, Dékány Barnabás színművésszel, közösen alkotnak meg az év folyamán egy karakterekre épülő előadást. A színészi eszköztár célzott bővítésén túl a tanfolyamon résztvevők dramaturgiai alapismereteket is szerezhetnek. Bátorodás, kísérletezés, színházcsinálás szabadon és magas minőségre törekedve. Az alapmodult követően 75 percben Balázs Ágnes és Gáspár András felváltva tartanak improvizációs, beszéd és kreatív tréninget a hallgatóknak.

VIZSGA: AZ ÉV FOLYAMÁN A CSAPAT ÁLTAL ELKÉSZÍTETT SZÍNDARAB BEMUTATÁSA

dramasuli7401

A KÉPZÉS MENETE

DÉLELŐTTI CSOPORTOK

8:30-9:00 Gyülekezés, teázás

FELVÉTELI CSOPORT

Tanárok: Balázs Ágnes és Gáspár András

9:00 - 11:15 DRÁMÁK FELDOLGOZÁSA, JELENETEK KIDOLGOZÁSA,

                    IMPROVIZÁCIÓ, EGYÉNI FELKÉSZÍTÉS - Gáspár András

11:15-11:25 szünet

11:25-13:40 DRÁMÁK FELDOLGOZÁSA, MŰVÉSZI BESZÉD,

                    HELYZETGYAKORLATOK, EGYÉNI FELKÉSZÍTÉS - Balázs Ágnes

          

DÉLELŐTTI HALADÓ CSOPORT

Tanárok: Balázs Ágnes és Gáspár András

9:00-11:15 KAPCSOLATOK - prózai kurzus - Balázs Ágnes

11:15-11:25 szünet

11:25 – 13:40 NAGY UTAZÁS - zenés kurzus - Gáspár András

DÉLUTÁNI CSOPORTOK

13:40-14:00 Gyülekezés, teázás

KEZDŐ CSOPORT 1.

Projektvezető: Balázs Ágnes, színésztréning Gáspár András, Balázs Ágnes

14:00 - 17:00 – ÖNISMERETI JÁTÉKOK, A JELENETÉPÍTÉS ALAPJAI, HELYZETGYAKORLATOK - Balázs Ágnes

17:00 - 17:10 szünet

17:10 - 18:40 – páros héten: CSOPORTJÁTÉKOK ÉS IMPROVIZÁCIÓ 1. - Gáspár András

                               páratlan héten: MŰVÉSZI BESZÉD, JELENETÉPÍTÉS - Balázs Ágnes

KEZDŐ CSOPORT 2.

Projektvezető: Gáspár András, színésztréning Balázs Ágnes, Gáspár András

14:00 - 17:00 –  KREATÍV JÁTÉK, KARAKTERJÁTÉK ÉS SZITUÁCIÓS GYAKORLATOK - Gáspár András

17:00 - 17:10 szünet

17:10 - 18:40 – páros héten: CSOPORTJÁTÉKOK ÉS IMPROVIZÁCIÓ 1.- Gáspár András

                               páratlan héten: MŰVÉSZI BESZÉD, JELENETÉPÍTÉS - Balázs Ágnes

DÉLUTÁNI HALADÓ CSOPORT

Projektezető: Dékány Barnabás, színésztréning Balázs Ágnes, Gáspár András

14:00 - 17.00 – SZÍNHÁZCSINÁLÓK MŰHELYE

17:00 - 17:10 szünet

17:10 - 18:40 – páros héten: BESZÉDKÉPZÉS, ÖNISMERET - Balázs Ágnes

                               páratlan héten: IMPROVIZÁCIÓ 2.,KREATÍV JÁTÉK 2. - Gáspár András

dramaiskolauj061

TANÍTÁSI NAPJAINK

A KÉPZÉS NAPJAI: szombatonként (esetenként vasárnap).
Egy hónapban négy foglalkozást tartunk.
Ha ünnepnap vagy iskolai szünet miatt elmarad egy foglalkozás, a tanév során mindenképpen pótoljuk.

SZEPTEMBER 8, 15, 22, 29

OKTÓBER 6, 14. vasárnap, 20, 27, 28. vasárnap

NOVEMBER 11. vasárnap, 17, 24

DECEMBER 2. vasárnap, 8, 16. vasárnap, 22.

JANUÁR 5, 12, 19, 26

FEBRUÁR 2, 9, 16

MÁRCIUS 2, 17. vasárnap, 23, 30

ÁPRILIS 6, 13, 27

MÁJUS 4, 11, 18, 25, vizsga: 26. vasárnap

JÚNIUS 1.

  

   A KÉPZÉS HELYSZÍNE

AQUINCUM ÁLTALÁNOS ISKOLA
1031 BUDAPEST, ARATÓ EMIL TÉR 1.

JELENTKEZÉS

Honlapunk "ÁSZ DRÁMAISKOLA" menüjét legördítve megtalálod a "JELENTKEZÉS" aloldalt!
Amit tudnod kell: a diákokat a jelentkezés sorrendjében regisztráljuk.

Csak szabályosan kitöltött, fotóval feltöltött jelentkezési lapot fogadunk el.
Ha délelőtti és délutáni kurzusra is jelentkezel, jelöld meg azt a kurzust - ALAPKURZUST -  amelyikre mindenképpen szeretnél járni.
A második kurzust csak akkor látogathatod, ha azt a létszám lehetővé teszi. Megértésedet köszönjük!

dramasuli9301

VÁRUNK!