KurzusokÍgy dolgozunk


AZ ÁSZ HÉTVÉGI DRÁMAISKOLA KURZUSAI

 2021/22 TANÉV

Az Ász Drámaiskola a 14. tanévét kezdi meg 2021 szeptemberében. Az elmúlt tanévet – a pandémia ellenére – végigcsináltuk, és júniusban sikeres vizsgát tettek diákjaink a Hatszín Teátrum színpadán. A szakmai fejlődés mellett fontosnak érezzük, hogy az Ász Drámaiskola továbbra is egy kapaszkodó legyen a fiatalok számára, egy olyan „menedékhely”, ahol kijátszhatják magukból a felgyülemlett feszültséget, levezethetik a stresszt, a szorongást, és ezáltal megőrizhetik mind a fizikai, mind a mentális egészségüket. A tapasztalat azt mutatta, hogy azok a diákok, akik kitartottak a tavalyi tanévben, pszichésen nem estek szét, a drámajáték gyógyító erejét felhasználva könnyen vették a felmerülő akadályokat.
Milyen kurzusok várnak 2021/22-ben? Válassz, és jelentkezz!

 

11dramasuli2021

  KORHATÁR: 

13 éves kortól!

LÉTSZÁM:

Csoportonként:  max. 16 fő.

 DRÁMAISKOLÁNKBAN nincs felvételi. Egyetlen feltétel van: szeress játszani!

KURZUSOK

FELVÉTELI KURZUS

A kurzus két 120 perces modulból áll. 

KURZUS IDŐPONTJA:

vasárnaponként 9:00-13:00

Azoknak a diákoknak ajánljuk, akik 2022-ben jelentkeznek Színművészeti Egyetemre vagy OKJ-s képzésre. Akik még nem vettek részt Ász-képzésen, azoknak érdemes az ALAPOZÓ KURZUSRA is bejelentkezni. A kurzust vasárnap tartjuk.

FIGYELEM! 

Október végén a diákok alkalmassági vizsgát tesznek, eredményük alapján döntünk arról,
hogy a felvételi csoportban vagy más drámaiskolai csoportban javasoljuk a munka folytatását novembertől.

Kurzusvezetők: Balázs Ágnes és Gáspár András
08dramasuli2021    

Balázs Ágnes

A kurzus során a szakmai képzésen túl azokat a képességeidet fejlesztjük majd,amelyek hozzásegíthetnek egy idegileg és fizikailag megterhelő helyzet – a felvételi – sikeres megoldásához.  Önismereti gyakorlatok segítenek majd abban, hogy megtaláld magad egy-egy vers és monológrészlet mögött, és ezáltal hitelesen add elő a saját magad által összeállított anyagodat. A munka során a művészi beszédre, helyzetgyakorlatok építésére, ritmus- és improvizációs gyakorlatokra és az év második felében a felvételi anyagra fókuszálunk.

Gáspár András

A kurzus első óráin drámajátékokon és helyzetgyakorlatokon keresztül tágítjuk önnön határainkat. Ezt követően az elmúlt évhez hasonlóan 6 foglalkozáson más-más drámaíróval és műveikből vett jelenetekkel dolgozunk. (Terveink szerint Csehov, Schiller, Garcia Lorca, Heltai Jenő, Székely Csaba és még egy kortárs szerző művei közül fogunk válogatni.). Ezeken a kurzusnapokon a két csoportvezető 3-3 alkalommal, felváltva vezeti a kurzust. A diákok hármas csapatokban prezentációt tartanak egy-egy szerzőből és kötelezően elolvasandó műveikből, majd a prezentációkat követően mindegyikük pár oldalas jelenetet rendez csoportársainak, a kurzusvezetővel egyetemben. Ezeket a jeleneteket a többiek az adott kurzusnapon kapják meg, azaz kb. 3 óra lesz arra, hogy rendezőjük segítségével értelmezzék és színpadra állítsák a jelenetet, valamint megtanulják a jelenet szövegét. A felkészülést követően az elkészült 4-5 perces jeleneteket a csapatok bemutatják egymásnak, majd szakmai megbeszélés keretében elemzik az elvégzett munkát. Kemény challenge ez, de a gyakorlat azt mutatja, hogy nagyon hasznos munka. Hasonló feladattal a felvételi 2. és 3. fordulóján is találkozhatsz. Az év második felében a felvételi anyagok verseivel és monológjaival dolgozunk.


VIZSGA: JELENETEK ÉS EGYÉNI FELVÉTELI ANYAGOK

ALAPOZÓ KURZUS

A kurzus két 120 perces modulból áll. A tematika: helyzetgyakorlatok, improvizáció, kreatív játék, jelenetépítés, színpadi beszéd

KURZUS IDŐPONTJA:

Szombatonként 9:00-13:00-ig  és 13.30-17.30-ig lesz egy-egy csoport

Balázs Ágnes és Gáspár András

SZÍNÉSZMESTERSÉG ALAPJAI

A kurzust azoknak a diákoknak indítjuk, akik még nem vettek részt Ász-képzésen. Az alapozó kurzus tematikáját az Ász drámaiskola elmúlt 13 éve érlelte. Önismereti-kreatív-improvizációs- beszéd és jelenetépítéssel kapcsolatos gyakorlatokon keresztül kialakítjuk azt a közös színházi nyelvet, amely lehetővé teszi, hogy a diákok kiépíthessék önmagukban annak a színházi gondolkodásnak az alapjait, amelyre a későbbiekben magabiztosan építhetnek a drámaiskolai képzés egyéb kurzusain, vagy más képzési intézményekben. Célunk nem elsősorban a színművészeti egyetemekre történő felkészítés, hanem sokkal inkább a kreatív gondolkodás ösztönzése, de lehetőséget biztosítunk képzésünk keretei között az egyetemi felkészülésre is.

Kurzus- és tréningvezetők Balázs Ágnes és Gáspár András

15dramasuli2021

VIZSGA: HELYZETGYAKORLATOK, BESZÉD, IMPROVIZÁCIÓ

 

KLASSZIKUS MŰHELY

A kurzus két 120 perces modulból áll. 

KURZUS IDŐPONTJA:
Szombatonként 9:00-13:00

A KLASSSZIKUS MŰHELY kurzusait azoknak a diákoknak ajánljuk, akik már részt vettek Ász-képzésen: az Ász Drámaiskolában, az Árpád Színjátszóknál vagy legalább kétszer voltak már Ász Táborban.

Kurzusvezetők: Balázs Ágnes és Gáspár András

04dramasuli2021

Balázs Ágnes

„A TELJESSÉG FELÉ”

Jelenetek szerelemről, boldogságról, útkeresésről Weöres Sándor és más költők verseinek felhasználásával – Kurzusvezető: Balázs Ágnes

Hogyan mondj verset? Hogyan közvetítsd a saját gondolataidat egy költő szavain keresztül? Hogyan építs jelenetet, hogyan asszociálj verses szövegekre, hogyan szólaltass meg egy-egy verset színpadi szituációkban? Ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk, és ezekre a kérdésekre keressük együtt a válaszokat a kurzuson.

 

Gáspár András

„KORTÁRS KLASSZIKUSOK” 

Improvizációk, jelenetépítés, jelenetírás klasszikus drámajelenetek alapján – Kurzusvezető: Gáspár András

Arisztophanész, Shakespeare, Molière, Csehov... Ismered őket. De vajon valóban ismered? A klasszikus szövegek modernebbek, mint gondolnád! Mondják: a görögök óta nem sok újat találtak ki a drámatörténetben. A kurzuson klasszikus jelenetek alapszituációival ismerkedünk meg, majd megkíséreljük az egyes jelenetek problematikáját, a szereplők konfliktusait modern környezetbe helyezve, improvizációkkal újra értelmezni. A sikeres inmprovizációkból majd jeleneteket írunk, s így a drámaírás mesterségével is ismerkedünk. Így alkotunk majd együtt a klasszikus jelenetekből kortárs szövegeket.

VIZSGA: A KÉT KURZUSON ELKÉSZÜLT DRÁMAJELENETEKBŐL KÉSZÜLT ELŐADÁSOK

 

KORTÁRS MŰHELY

A kurzus két 120 perces modulból áll. 

KURZUS IDŐPONTJA:
Szombatonként 13:30-17:30

A KORTÁRS MŰHELY kurzusait azoknak a diákoknak ajánljuk, akik már részt vettek Ász-képzésen: az Ász Drámaiskolában, az Árpád Színjátszóknál vagy legalább kétszer voltak már Ász Táborban.

Kurzusvezető: Balázs Ágnes és Gáspár András

07dramasuli2021

Balázs Ágnes

„MIT CSINÁLTÁL TEGNAP ESTE?”

A tartalomnélküli szövegektől kortárs drámajelenetekig – Kurzusvezető: Balázs Ágnes

Robert Cohen, amerikai színházi szakember, tartalomnélküli szövegek alapján kidolgozott drámapedagógiai módszerével dolgozunk. A kurzus végén a diákok a legbonyolultabb kortárs szövegekből is dinamikus jeleneteket építenek majd.

Gáspár András

„EGY CSAPAT VAGY A TESTEDDEL, LELKEDDEL!”

 A közösségi színház, a performansz és összművészeti színházi nyelv felfedezése -  Kurzusvezető: Gáspár András

Bibliai, mitológiai történetek, regék és mondák, valamint 21. századi hőstörténetek feldolgozása kortárs színházi eszközökkel (mozgás- effekt- tánc- és alternatív színházi megközelítésekkel)  a csoportos színházi alkotás eszközrendszerére fókuszálva.

VIZSGA: A KURZUSOKON ELKÉSZÜLT TÖRTÉNETEKBŐL 

12dramasuli2021

AZ ÁSZ HÉTVÉGI KÉPZÉS MENETE

DÉLELŐTTI CSOPORTOK
SZOMBATONKÉNT

8:30-9:00 Gyülekezés

ALAPOZÓ KURZUS I.

Tanárok: Balázs Ágnes és Gáspár Andás

9:00 - 10:55 – ÖNISMERETI JÁTÉKOK, A JELENETÉPÍTÉS ALAPJAI, HELYZETGYAKORLATOK, 

MŰVÉSZI BESZÉD, JELENETÉPÍTÉSBalázs Ágnes

10:55 - 11:05 szünet

11:05 - 13:00 – KREATÍV JÁTÉK, KARAKTERJÁTÉK ÉS SZITUÁCIÓS GYAKORLATOK 

CSOPORTJÁTÉKOK ÉS IMPROVIZÁCIÓ 1. - Gáspár András

 

KLASSZIKUS MŰHELY

Tanárok: Balázs Ágnes és Gáspár Andás

9:00-10:55 TELJESSÉG FELÉ - verses-prózai kurzus - Balázs Ágnes

10:55-11:05 szünet

11:05 – 13:00 KORTÁRS KLASSZIKUSOK - prózai kurzus - Gáspár András

 

DÉLUTÁNI CSOPORTOK

13:00-13:30 Gyülekezés

ALAPOZÓ KURZUS II.

Tanárok: Balázs Ágnes és Gáspár Andás

13:30 - 15:25 – ÖNISMERETI JÁTÉKOK, A JELENETÉPÍTÉS ALAPJAI, HELYZETGYAKORLATOK, 

MŰVÉSZI BESZÉD, JELENETÉPÍTÉSBalázs Ágnes

15:25-15:35 szünet

15:35-17:30 – KREATÍV JÁTÉK, KARAKTERJÁTÉK ÉS SZITUÁCIÓS GYAKORLATOK 

CSOPORTJÁTÉKOK ÉS IMPROVIZÁCIÓ 1. - Gáspár András

KORTÁRS MŰHELY

13:00 - 15:55 – EGY CSAPAT VAGY A TESTEDDEL, LELKEDDEL - összművészeti kurzus  - Gáspár András

15:55 - 16:05 szünet

16:05 - 17:30 – MIT CSINÁLTÁL TEGNAP ESTE? - prózai kurzus - Balázs Ágnes

16dramasuli2021


 VASÁRNAPI CSOPORT

FELVÉTELI CSOPORT

Tanárok: Balázs Ágnes és Gáspár Andás

10:00 - 11:55 DRÁMÁK FELDOLGOZÁSA, JELENETEK KIDOLGOZÁSA,

                    IMPROVIZÁCIÓ, EGYÉNI FELKÉSZÍTÉS - Gáspár András

11:55-12:05 szünet

12:05-14:00 DRÁMÁK FELDOLGOZÁSA, MŰVÉSZI BESZÉD,

                    HELYZETGYAKORLATOK, EGYÉNI FELKÉSZÍTÉS - Balázs Ágnes

         
FIGYELEM:  TÚLJELENTKEZÉS ESETÉN TERVEZZÜK  MÁSODIK VASÁRNAPI KURZUS INDÍTÁSÁT. 


TANÍTÁSI NAPJAINK

A "szombati" képzés napjai: alapvetően szombatonként tartjuk (esetenként vasárnap), amennyiben pótórákra lenne szükség.
A vasárnapi felvételi csoport, természetesen, vasárnapra fókuszálva dolgozik.

Egy hónapban négy foglalkozást tartunk. Ha ünnepnap, vagy iskolai szünet miatt elmarad egy foglalkozás az adott hónapban, mindenképpen pótoljuk!

A KÉPZÉS NAPJAI:

 A változtatás jogát fenntartjuk!

ALAPOZÓ DÉLELŐTT: szombat 9:00-13:00
ALAPOZÓ DÉLUTÁN : szombat 13:30-17:30
KLASSZIKUS KURZUS: szombat 9:00-13:00
KORTÁRS KURZUS: szombat 13:30-17:30

SZEPTEMBER 4, 11, 18, 25
OKTÓBER 2, 9, 16, 23
- egy hét szünet -
NOVEMBER 6, 13, 20, 27
DECEMBER 4, 12-én vasárnap, 18
-két hét szünet-
JANUÁR 8, 15, 22, 29
FEBRUÁR 5, 12, 19, 26
MÁRCIUS 5, 12, 19, 27 vasárnap
ÁPRILIS 2, 9, -egy hét szünet-, 23, 30
MÁJUS 7, 14, 21, 28
JÚNIUS 4, 11, 18-án főpróba, VIZSGA 19-én A Hatszín Teátrumban,
ÉRTÉKELÉS június 25-én (decemberi pótóra)


FELVÉTELI CSOPORT: vasárnap 9:00-13:00


SZEPTEMBER 5, 12, 19, 26
OKTÓBER 3, 10, 17, 24-én egész nap 9:00-13:00 és 13:30-17:30 (a délutáni óra januári pótóra)
-egy hét szünet-
NOVEMBER 7, 14, 21, 28
DECEMBER 5-én egész nap 9:00-13:00 és 13:30-17:30, 19-én egész nap 9:00-13:00 és 13:30-17:30
-két hét szünet-
JANUÁR 9, 16, 23
FEBRUÁR 6, 13, 20, 27
MÁRCIUS 6, 13, 20 egész nap 9:00-13:00 és 13:30-17:30
-egy hét szünet-
ÁPRILIS 3, 10, -egy hét szünet-, 24
MÁJUS 1, 8, 15, 22, 29 (áprilisi pótóra)
JÚNIUS 5, 12-én főpróba, VIZSGA 19-én a Hatszín Teátrumban, ÉRTÉKELÉS 26-án

Az időpontokat írd fel, nyomtasd ki és oszd meg a szüleiddel, hogy ők is tudjanak tervezni veled!

********


A JELENTKEZÉSEKET OKTÓBER VÉGÉIG VÁRJUK!

A KÉPZÉS HELYSZÍNE A "PRIVÁT HELY" NEVŰ KÖZÖSSÉGI TÉR

BUDAPEST, VI. ker. 
EÖTVÖS UTCA 46.
(Eötvös utca és Szobi utca sarok!
Bejárat a Szobi utca felől)

2 percre a Nyugatitól és 50m-re a Nagykörúttól!

A KÉPZÉS DÍJA:

Délelőtti csoportok: 20.000 Ft/ hó
Délutáni csoportok: 20.000 Ft/hó
Délelőtti + délutáni (két) csoport látogatása esetén: 30.000 Ft/ hó.

JELENTKEZÉS

Honlapunk "ÁSZ DRÁMAISKOLA" menüjét legördítve megtalálod 
a "JELENTKEZÉS" aloldalt!

Amit tudnod kell: a diákokat a jelentkezés sorrendjében regisztráljuk.

Csak szabályosan kitöltött, fotóval feltöltött jelentkezési lapot fogadunk el!

Ha délelőtti és délutáni kurzusra is jelentkezel, jelöld meg azt a kurzust, amelyikre mindenképpen szeretnél járni.

A második kurzust csak akkor látogathatod, ha azt a létszám lehetővé teszi. Megértésedet köszönjük!

01dramasuli2021

VÁRUNK!